STRES TESTİ KURALLARI


Merhaba,

Sabotaj oyunumuz için yaptığımız Stres Testi Testimize hoş geldiniz. ST’ye başlamadan önce aşağıda bulunan bilgilendirmeleri okumanız ve şartlarımızı kabul etmeniz zorunludur.

Stres Testi oyun geliştirme sürecinin doğal bir basamağıdır. Stres Testine katılma hakkı kazanan tüm test kullanıcılarının esas amacı; oyunda bulunması muhtemel hataların tespit edilmesine yardımcı olmaktır. ST katılımcılarından gelen hata bildirimlerine ve önerilerinize göre oyunumuzun yayınlanabilir sürümü düzenlenecektir.

DİKKAT!

Stres Testi süresince ve sonrasında, oyunumuzun gizliliği ve güvenliği için Stres Testine katılanlar tarafından video ve fotoğraf çekilmesi, canlı yayın açılması, ekran görüntüsü alınması ve ayrıca sosyal medya vb. herkese açık alanlarda Stres Testi ile ilgili (video, görüntü vb. materyaller olmasa bile) bilgi paylaşılması YASAKTIR. Bu kuralın aşılması için burada yazılmayan yöntemler kullanılması bu kuralın ihlal edilebileceği anlamına gelmemektedir. Bu konuya gösterdiğiniz hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz.


Sabotaj ®
Stres Testi Test Kullanıcısı Sözleşmesi


TYPER Games Teknoloji Yazılım Danışmanlık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra TYPER Games olarak anılacaktır.), MMOFPS oyunu Sabotaj oyunu için Stres Testi testi yapmayı amaçlıyor.


Stres Testi Testine katılabilmek için aşağıdaki şartları ve koşulları okuyup kabul ettiğinizi beyan etmeniz gerekiyor.


“KABUL” BUTONUNA BASTIĞINIZDA 18 YAŞINDAN KÜÇÜKSENİZ EBEVEYNİNİZİN STRES TESTİNE KATILMAK İÇİN İZİN VERDİĞİNİ VEYA 18 YAŞINDAN BÜYÜK OLDUĞUNUZU VE ŞARTLARI OKUYUP ANLADIĞINIZI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLACAKSINIZ.


1. GENEL ŞARTLAR VE KURALLAR

1.1. Tanımlamalar

“Sözleşme” bu Stres Testi Kullanıcısı Sözleşmesini ve bunlara eklenmiş olan Beta Test Kullanıcısı tarafından Beta Testine katılmadan önce kabul etmesi gereken tüm sergileri, ekleri veya programları ifade eder.

“Beta Testi” Sabotaj® ’nin Stres Testi Testini ifade eder.

“Beta Test Kullanıcısı/Oyuncu/Beta Tester” Beta Testine katılım için TYPER Games (kendi takdirine bağlı olarak) tarafından seçilen her bireyi ve varsa bir ebeveyn veya yasal vasîyi ifade eder.

“Topluluk” oyuncuların çevrimiçi olarak iletişim kurmak için kullanacağı sohbet ve bülten panolarını ifade eder.

“Şirket” TYPER Games Ltd. Şti. veya iştirakleri, çalışanları, veya temsilcileri ifade eder.

“Dokümantasyon” Yazılım ve Stres Testi Testi ile birlikte verilen veya eşlik eden bir kılavuz gibi basılı materyalleri ifade eder.

“Diğerleri” üçüncü tarafın bulunduğu yere bakılmaksızın, Şirket veya söz konusu oyuncu dışındaki herhangi bir üçüncü tarafı ifade eder.

“Ürün” Sabotaj®’yi ifade eder.

“Yazılım” Şirket tarafından CD'ler, DVD'ler, Blu-Ray diskler üzerinde sağlanan nesne kodu biçiminde veya başka şeylerin yanı sıra ürünü içerebilecek indirilebilir dosyalar olarak bir veya daha fazla bilgisayar programını ifade eder.

1.2 Bu Anlaşmaya Uyum
Beta Test Kullanıcısı, Beta Testine katılırken her zaman bu Sözleşmeye ve Şirket tarafından yayınlanan tüm diğer kurallara ve talimatlara uyacaktır.

1.3 Kuralların, Şartların ve Koşulların Bildirimi ve Değiştirilmesi
Şirket, bu anlaşmanın içeriğini tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Beta Test Kullanıcısına önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Beta Test Kullanıcılarına Şirket tarafından, e-posta yoluyla, kayıt esnasında veya başka bir yöntemle sağlanan kurallar bu Sözleşmenin bir parçası olarak kabul edilecektir. İşbu Sözleşmedeki herhangi bir değişiklik bildirim gönderildiği veya yayınlandığı gibi geçerli olacaktır.


1.4 Sözleşmenin Süresi ve Feshi
Bu anlaşma, Beta Test Kullanıcısının işbu anlaşmanın şart ve koşullarını burada açıklanan şekilde kabul ettiği tarih itibariyle geçerli olacak ve Şirket bu anlaşmayı sona erdirene kadar yürürlükte olmaya devam edecektir.

Şirket, bu sözleşmeyi ve Beta Testini istediği zaman, herhangi bir sebeple veya sebepsiz olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın feshedebilir. Şirket, bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle ve önceden bildirmeksizin, feshetme hakkına sahip olmasına rağmen, Beta Tester, aşağıdaki koşullardan herhangi birinin, şirketin bu sözleşmeyi feshetme kararına yol açacağını kabul eder: (a) Beta Tester veya bu sözleşmenin şartlarını veya Beta Test Kullanıcısı ile şirket arasındaki diğer sözleşmelerin kurallarını ihlal ederse; (b) Beta Test Kullanıcısı, şirketin fikri mülkiyet haklarından herhangi birini ihlal ederse; (c) Beta Test Kullanıcısı şirket tarafından, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Beta Testine katılmak için uygun olmadığına karar verilirse.

İşbu Sözleşmenin sona ermesi, Beta Testinin iptali veya Beta Testinin sonun da, Beta Test Kullanıcısı; Ürünlerin, Yazılımın, Dokümantasyonun, Gizli Bilgilerin ve Beta Test Kullanıcısına sunulan diğer bilgi ve malzemelerin tüm kullanımlarını derhal durduracaktır. Şirkete ait olan ve Beta Test Kullanıcısının mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan tüm bu bilgi ve materyalleri derhal şirkete iade edecektir. Beta Test Kullanıcısı Yazılımı indirmişse, kopya Beta Test Kullanıcısının bilgisayarından kalıcı olarak silinmelidir.

2. BETA KULLANICISININ SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1 Beta Test Kullanıcısının Genel Sorumlulukları


Beta Test Kullanıcısı, Beta Testine sorumlu bir şekilde katılır. Beta Test Kullanıcısı, KENDİ SEBEP OLDUĞU doğrudan veya KENDİSİYLE BAĞLANTILI OLARAK dolaylı yoldan başkaları tarafından yapılan zararlardan, masraflardan sorumludur.

Beta Test Kullanıcısı, Şirket tarafından Beta Test Kullanıcısına sağlanan Ürünlerin, Yazılımların, Dokümantasyonun ve diğer malzemelerin kullanımının yalnızca Beta Test Kullanıcısı tarafından Beta Testi amacıyla kullanılacağını kabul eder. Başka türlü kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

2.2 Beta Test Kullanıcısının Kimlik ve Parola Yönetme Sorumluluğu

Beta Test Kullanıcısı, başkalarının kendi ID'sini ve ID'sine karşılık gelen şifreyi kullanmasına izin vermeyecektir. Beta Test Kullanıcısı; doğrudan veya dolaylı olarak, Beta Test Kullanıcısına ait Kimlik ve Parolanın kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumludur. Bu bilgilerin kasıtlı veya kasıtsız olarak başkalarına iletilip iletilmemesi ile ilgili sorumluluğu bulunmaktadır.

2.3 Beta Test Kullanıcısının Şirketin Mülkiyet Haklarına İlişkin Yükümlülükleri
Beta Test Kullanıcısı, Şirket tarafından belirtilen yöntemlerle, Yazılımın Beta Testine katılırken, işbu sözleşmede belirtilen kurallara uyma konusunda bir engeli olmadığını bildirir. Beta Test Kullanıcısının yazılımla ilgili tüm geri bildirimleri, görüşleri, yorumları ve önerileri tamamen şirkete ait olacaktır.
İşbu sözleşmede belirtilen şart ve koşullara tabi olarak, Beta Test Kullanıcısına Yazılımı Şirketin belirlediği şekilde Beta Testine katılım amacıyla sınırlı, kişisel, iptal edilebilir, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verilir.

Beta Test Kullanıcısı, Yazılımın ve Dokümantasyonun yönetiminden tek başına sorumlu olacak ve izinsiz kullanım veya bunlara erişim veya zarar görmesini önlemek için elinden gelen çabayı göstermelidir.

Şirket, burada üretilen tüm fikri mülkiyet haklarına izinli ve izinsiz olmak üzere Ürünlere, Yazılımlara, Belgelere ve Gizli Bilgilere; bunlarla sınırlı olmamakla birlikte Beta Test Kullanıcısının Beta Test süresince katılmasıyla türetilmiş eserler (Bölüm 3.2’de tanımlandığı gibi), kaydedilmiş veriler, bilgiler ve diğer içerikler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilişkin tüm hakları, ünvanları ve menfaatleri elinde tutacaktır.

BU LİSANS, BETA TEST KULLANICISININ YAZILIMI TEK BİR BİLGİSAYARDA KULLANMASINA İZİN VERİR. HERHANGİ BİR EK VEYA GENİŞLETİLMİŞ KULLANIM, SÖZLEŞMENİN İHLALİ ANLAMINA GELİR.

Beta Test Kullanıcısı Beta Testi ile bağlantılı olarak Şirket tarafından sağlanan diğer bilgi veya malzemelerin başkalarına devretme, ödünç verme, satma, kiralama veya başka bir şekilde sunma hakkına sahip olamayacak veya dolaylı olarak herhangi bir Ürün, Yazılım, Dokümantasyon, Gizli Bilginin kullanımı için onay veremeyecektir. Ayrıca Beta Test Kullanıcısı, Şirket tarafından sağlanan Ürün, Yazılım, Dokümantasyon, Gizli Bilginin veya Beta Test ile alakalı olmak üzere Beta Test Kullanıcısının çalışmalarının çoğaltılması veya tekrar üretilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir hakka sahip değildir. Açıkça belirtmeksizin ve işbu sözleşmedeki hiçbir şey, Ürün, Yazılım, Dokümantasyon, Gizli Bilgi veya Şirket tarafından Beta Test Kullanıcısına sağlanan diğer bilgi ve malzemeler herhangi bir hak vermeyecektir.

2.4 Beta Test Kullanıcısının Giderlerden Sorumluluğu
Beta Test Kullanıcısı, Beta Testine katılmak için gerekli olabilecek İnternet erişimi ücretleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendisine ait tüm erişim, ekipman ve burada belirtilenlerin dışında kalan masrafları karşılamak ve ödemekle sorumludur.

2.5 Yasaklı Davranışlar
Beta Test Kullanıcısı, aşağıdaki davranışların hiç birinde bulunmayacağını kabul eder;
Servisin çalışmasını engelleme,
Hizmeti kullanarak edinilen bilgilerin düzenlenmesi, değiştirilmesi veya yeniden dağıtılması,
İşbu sözleşmede belirtilen tüm şartları, koşulları veya yükümlülüklerin ihlal edilmesi,
Şirketin itibarının zedelenmesi,
Şirket tarafından Beta Test Kullanıcısına sağlanan Dokümantasyon, Yazılımın ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü materyalin tahrip edilmesi,
Hizmetin kullanma konusundaki tüm kuralların veya talimatların ihlal edilmesi,
Beta Test Kullanıcısı tarafından elde edilen herhangi bir bilgi ya da malzemenin kopyalamak, satmak, borç vermek, borçlandırmak, dağıtmak, yayınlamak için temin edilmesi,
Yazılımın manipülasyonu, entegrasyonu, tersine mühendislik veya analizi,
Herhangi bir ortamda veya herhangi bir şekilde karakterleri, karakter özelliklerini, puanlarını, ödüllerini veya diğer çevrimiçi oyun içeriğini değiştirmeyi teklif etme, satma, takas etmesi,
Hizmetin kâr amacı gütmek veya herhangi bir satış faaliyetine hazırlamak için kullanılması,
Herhangi bir üçüncü taraf araçları veya özel olarak geliştirilmiş kod setleri veya araçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hile kodu veya hile cihazının kullanılması.
Taciz, işkence, göz korkutmak, rahatsız etmek, Beta Test Kullanıcılarına herhangi bir şekilde zarar vermesi,
Şirket veya Diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek veya ihlal etme olasılığı olan eylemler,
Başkalarına karşı ayrımcılık yapan, hakaret eden veya hakaret eden davranışlar,
Dolandırıcılık ve yanlış beyan da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere suçlara veya yasaların ihlal edilmesine yol açan davranışlarda bulunma,
Müstehcen, hukuka aykırı, çocuk pornosu oluşturan veya herhangi bir şekilde çocuk istismarı ile ilgili olan resim veya yazılar gönderme veya gösterme eylemleri,
Bir “piramit şeması” veya çok seviyeli pazarlama şeması oluşturan ya da böyle bir şemaya katılmayı talep eden eylemler,
Şirket veya Diğerlerinin bilgilerini değiştiren veya silen eylemler,
Hizmeti kullanan başka bir kişi gibi davranılması,
Yönetici, çalışan, ajan veya Şirket temsilcisi gibi davranma,
Dini faaliyete benzeyen eylemler veya dini organizasyona katılmaya ikna etme eylemleri,
Siyasi faaliyete benzeyen eylemler veya siyasi örgütlenmeye katılmaya ikna etme eylemleri,
Reklam vermek, yayınlamak veya ikna etmek veya Başkalarının bilgi almasını ve göndermesini engelleyen davranışlarda bulunmak,
Zincirleme posta gönderme talebini iletme, iletme isteği veya yerine getirme eylemleri,
Hizmet sunumu amacıyla Diğerlerinin tesislerine ve verilen tesislere yasa dışı olarak erişme ve Hizmetin çalışmasını engelleme,
Başkalarına virüs, 'spam' veya rahatsız edici e-posta mesajları gibi zararlı bilgisayar programlarını gönderme veya almalarını sağlama,
Herhangi bir Ürünü, Yazılımı veya diğer ürünleri veya Şirkete ait yazılımı değiştirme, tersine mühendislik, kod çözme veya analiz etme işlemlerinin yanı sıra, yukarıdakilerin herhangi birinin performansı için herhangi bir yardımcı programı oluşturma veya dağıtma eylemleri,
Başkalarının kişisel bilgilerini sahtekarlıkla toplanması,
Şirketten izin almaksızın İnternet ya da Beta Testini İnternet Kafe gibi halka açık bir yerde kullanılması,
Yasayı, bu Sözleşmeyi veya kamu düzenini ve aldatma eylemleri,
Şirketin kendi takdirine bağlı olarak uygunsuz veya zararlı olduğu belirlenen diğer davranışlar.


Beta Test Kullanıcısı, işbu sözleşme ile yasaklanan herhangi bir davranışta bulunmaktan vazgeçme konusunda şirket tarafından talep edilen tüm isteklere uyacaktır. Şirketin bu sözleşmeye veya yürürlükteki yasalara uygun olarak sahip olabileceği herhangi bir diğer hak veya hükmü sınırlandırmaksızın (yukarıdakiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere), Beta Test Kullanıcısının, Beta Testine katılımını istediği zaman, herhangi bir sebeple veya sebepsiz olarak ve önceden haber vermeksizin askıya alma hakkına sahiptir.


Beta Test Kullanıcısı, burada yasaklanan davranışlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesinin doğrudan veya dolaylı bir sonucu olarak Şirket veya Diğerleri tarafından yapılan her türlü zarar, maliyet ve diğer masraflar için tazminat ödeyeceğini kabul eder.


3. BİLGİ YÖNETİMİ

3.1 Kişisel Bilgilerin Yönetimi


Şirket, Beta Test Kullanıcısının kişisel bilgilerini Beta Test Kullanıcılarına posta veya e-posta gönderme dışında bir amaç için yayınlamaz veya vermez. Beta Tester, kişisel bilgilerinin burada açıklanan koşullarda paylaşılmasını kabul eder. Beta Test Kullanıcısı, Beta Test Kullanıcısı tarafından belirtilen veya oluşturulan her türlü karakter ismini, takma adı, vb. Kullanma hakkını herkese açık ve kalıcı olarak şirkete vermeyi kabul ve taahhüt eder.


3.2 Test Süresince Toplanan Veriler

BETA TEST SÜRESİNCE ÜRETİLEN TÜM VERİLER ŞİRKETE AİTTİR. BETA TEST KULLANICILARI TARAFINDAN TOPLANAN VERİLER FİNANSAL KAZANÇ VEYA FARKLI AMAÇLARLA PAYLAŞILAMAZ, TRANSFER EDİLEMEZ VE HERKESE AÇIK OLARAK YAYINLANAMAZ. ŞİRKET ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN BU KURALI DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.


3.3 Bilgilerin Silinmesi
Beta Test Kullanıcısı tarafından Ürün ve Hizmetle bağlantılı hizmetlerin kullanımıyla sağlanan tüm bilgi ve veriler işbu sözleşmede belirtilen Şirket kurallarına uymalıdır.


Şirket, tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Kayıtlı Verileri herhangi bir zamanda, herhangi bir sebepten, sebepsiz ve haber vermeden silme, değiştirme veya yerini değiştirme hakkını saklı tutar. Şirket, herhangi bir bölümü de dahil olmak üzere, Kaydedilen Verilerin silinmesi, değiştirilmesi veya taşınmasından doğrudan veya dolaylı olarak doğacak hiçbir zarar, maliyet veya masraftan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


3.4 Bilginin Algılanması
Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Şirket gerekli olduğu durumlarda, Tespit Edilmiş Veriler de dahil olmak üzere Beta Test Kullanıcıları arasında gönderilen, alınan ve paylaşılan bilgileri, verileri vb. Serbestçe kullanma hakkını saklı tutar.


4. ÇALIŞMA GENEL MADDELERİ
4.1 Beta Test Çalışma Komisyonu
Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Beta Testinin işletilmesine ilişkin hak ve görevlerini tamamen veya kısmen Beta Testini gerçekleştirme görevini üstlenme hakkını saklı tutar.


4.2 Beta Test İçeriğinde Değişiklik
Şirket, Beta Test Kullanıcı Sözleşmesinin içeriğini veya şartlarını, Beta Test Kullanıcısına önceden bildirimde bulunmaksızın istediği zaman değiştirebilir.


4.3 Beta Testinin Geçici Kesilmesi
Şirket, Beta Testinin çalışması veya kullanılabilirliği hakkında hiçbir garanti vermez ve Beta Testi, kesinti veya kullanılamama sürelerine maruz kalabilir. Şirket, bu tür kesintilerin veya kullanılamama nedenlerini düzeltmek veya başka şekilde ele almak veya düzeltmek için herhangi bir önlem alma yükümlülüğüne sahip değildir.


5. Garanti, Sorumluluk Sınırlamaları ve Tazminat
Şirket, Beta Test Kullanıcısı veya Diğerleri tarafından Beta Testi veya Ürünlerin, Yazılımların, Dokümantasyonun veya diğer bilgilerin, materyallerin veya diğer bilgilerin kullanımı ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, maliyet veya masraftan sorumlu olmayacaktır. Beta Testine bağlı olarak, Beta Testinde, Beta Test Kullanıcısının Beta Test Cihazındaki bilgilerin silinmesi, hasar görmesi, kaybolması gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere oluşabilecek maliyet veya masraflardan sorumlu olmayacaktır.


Şirket, herhangi bir hesabın kullanılması ve kasıtlı hatanın oluşmasından bağımsız olarak, Başkaları tarafından kullanılan şifre kullanımı nedeniyle, Beta Test Cihazı veya Diğerleri tarafından yapılan herhangi bir kayıp, hasar, maliyet veya masraftan sorumlu olmayacaktır.


Şirket, Ürün ya da Yazılımdaki hatalara, Ürün ya da Yazılımın virüssüz olduğunu ya da Beta Test Kullanıcılarına sağlanan oyunların güvenli, güvenilir ya da hatasız olduğunu garanti etmemektedir.


BETA TESTİ YAPILAN FONKSİYONLAR, ÖZELLİKLER, HİZMETLER, İÇERİKLER VE ÇEŞİTLİ VERİLER GELİŞTİRİLMEYE DEVAM ETMEKTEDİR VE ÜRÜNÜN TİCARİ SÜRÜMÜNDEN FARKLILIK GÖSTEREBİLİR. ŞİRKET BETA TESTİ YAPILAN ÜRÜNLERDE ÖZELLİKLER, FONKSİYONLAR, HİZMETLER, İÇERİK VEYA VERİLERİ İLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.


6. ÇEŞİTLİ
6.1 Sınırlı Destek


Beta Testi için ticari, teknik ve kullanıcı desteği sağlanacak, ancak yalnızca sınırlı bir temelde verilecek ve önceden bildirimde bulunmaksızın veya önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda Şirket veya yetkili temsilcileri tarafından askıya alınabilir. Tüm hata raporları, belirtilen raporlama formatına uygun olarak derhal Şirkete gönderilmelidir.


6.2 Geçerli Yasa ve Mekan
İhtilaf halinde Türkiye, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.


6.3 Bölünebilirlik
İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, tamamen veya kısmen, bu hüküm geçerli ve uygulanabilir hale getirmek için gerekli olan asgari ölçüde değiştirilir ve bu Sözleşmenin diğer tüm hükümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği bundan etkilenir.


6.4 Bütün Anlaşma

İşbu Anlaşma ve bunlarla ve bunlarla ilişkili tüm sergiler, ekler ve bunlarla ilgili programlar, bunlarla ilgili taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve önceki sözlü ve yazılı tüm eşzamanlı sözlü müzakerelerin, taahhütlerin ve anlayışların yerine geçer.

BU SÖZLEŞMENİN KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUN. 18 YAŞIN ALTINDAKİ KATILIMCILAR İÇİN VELİ VEYA YASAL SORUMLUSUNUN BU KOŞULLARI OKUMUŞ VE ONAYLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

DAVRANIŞ KURALLARI


Tüm genel kullanıcı şartları uyarınca aşağıda belirtilen tabloda duruma uygun hareket edilmediği takdirde uygulanacak cezalar ve ceza süreleri bulunmaktadır. Hes Games bu tabloyu daha önceden bildirmeksizin değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

İHLAL 1.KEZ YAPILDIĞINDA 2.KEZ YAPILDIĞINDA 3.KEZ YAPILDIĞINDA 4.KEZ YAPILDIĞINDA
Hile Kullanmak Süresiz Hesap Kapatma
Hile Satışı Yapmak, Hile Talep Etmek Süresiz Hesap Kapatma
Hesap/Kişisel bilgileri çalmak Süresiz Hesap Kapatma
Küfürlü nick kullanmak Süresiz Hesap Kapatma
Uygunsuz nick kullanmak İsim değiştirme hakkı verilir. Süresiz Hesap Kapatma
Hesap Satışı veya Takası Yapmak 30 Günlük Uzaklaştırma Süresiz Hesap Kapatma
Uygunsuz klan adı kullanmak Yönetici tarafından klan fes edilirek silinir. Ayrıca klan lideri süresiz olarak uzaklaştırılır.
İllegal yani seri kasılan XP 25.000 XP Silinir 250.000 XP Silinir 2.500.000 XP Silinir -
Küfür, hakaret, uygunsuz kelime kullanımı 1 Günlük Uzaklaştırma 7 Günlük Uzaklaştırma 30 Günlük Uzaklaştırma Süresiz Hesap Kapatma
Bug(Oyun Açığı) kullanmak 3 Günlük Uzaklaştırma 7 Günlük Uzaklaştırma 30 Günlük Uzaklaştırma Süresiz Hesap Kapatma
Aile ve Etik Değerlere Hakaret Etmek 3 Günlük Uzaklaştırma 15 Günlük Uzaklaştırma Süresiz Hesap Kapatma
Oyunun yama dosyalarını değiştirmek 7 Günlük Uzaklaştırma 30 Günlük Uzaklaştırma Süresiz Hesap Kapatma
Oyun Yönetcisine Hakaret Etmek 7 Günlük Uzaklaştırma 30 Günlük Uzaklaştırma Süresiz Hesap Kapatma
Oyun Yöneticisi olduğunu iddaa etmek 7 Günlük Uzaklaştırma 30 Günlük Uzaklaştırma Süresiz Hesap Kapatma

NOTLAR - AÇIKLAMALAR

Davranış kuralları dışında "Oyun Yöneticileri" gerekli duyduğu durumlarda kısıtlama ilkelerini ve sürelerini değiştirebilirler.

sabotaj made in Turkey